REGISZTRÁLÁS

Regisztráljon a PomléRun 2019-ra


Nem*
Kategória*


Befizetés*

Az X-BIONIC® SPHERE a. s. (székhelye: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01, cégjegyzékszám: 46 640 134, a Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzékében bejegyzett társaság: Sa részleg, 10684/T betétszám alatt bejegyzett társaság) személyes adatok adatkezelőjeként jár el (a továbbiakban „Adatkezelő”), miközben a rendezvény résztvevője, vagy a rendezvény kiskorú résztvevőjének törvényes képviselője ezen adatfeldolgozás szempontjából érintett személynek minősül (a továbbiakban „Érintett személy”). A „GDPR” rövidítés alatt az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értendő. Elérhetőség: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, P.O.BOX 29, Šamorín, 931 01, Szlovákia

Ezennel hozzájárulásomat adom az Adatkezelőnek, hogy személyes adataimat a jelen regisztrációs formanyomtatványban szereplő terjedelemben feldolgozza és igazolom, hogy tájékozódtam a Magánélet és személyes adatainak védelmének politikájának tartalmával kapcsolatban (www.x-bionicsphere.com).

A hozzájárulásomat a regisztráció, résztvevők nyilvántartása, rajton indulókat és eredményeket tartalmazó iratok feldolgozása, időmérés, nevezési befizetése, személyes adatok információs rendszerben való nyilvántartása, rajton indulók és eredmények jegyzékének közzététele, és információszolgáltatás biztosítása céljából adom. Hozzájárulásomat 5 éves időszakra adom.

Tudatában vagyok annak, hogy személyes adataim átadása önkéntes és igazolom, hogy tájékoztatva voltam jogaimról a szervező Magánélet és személyes adatainak védelmének politikája alapján, amelyet közzé tettek a www.x-bionicsphere.com honlapon.

Egyúttal kijelentem, hogy egészségügyi állapotom megfelelő, nem szenvedek olyan betegségben, amely megakadályozná a rendezvényen való részvételemet, a rendezvényen önként és saját felelősségemre veszek részt, és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok gondoskodni egyéni egészségbiztosításom, és hogy a szervező nem vállal felelősséget a rendezvényen való részvételemmel összefüggésben bekövetkezett esetleges személyi sérüléseiért vagy anyagi károkért.
Fő partner

Partnerek