Propozície

dôležité informácie

Názov pretekov: Pomlé Run:

Organizátor: X-BIONIC® SPHERE, a. s.

Hlavný partner: CZ Slovakia, a. s.
Ročník: 5.
Miesto konania: x-bionic® sphere, Dubová ulica 33, Šamorín
Dátum: 8. 5. 2017 (pondelok)

Prihlasovanie:

Registrovať sa môžete do 03. 05. 2017 do 24:00 hod. alebo do termínu, kedy bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaviť. Vaše meno sa na zozname prihlásených zobrazí do 24 hodín po prijatí platby.

Štartovné:

Dospelí - 10 EUR / osoba (hlavný beh, hobby beh)
Deti (predškolský vek, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ):
Deti, ktoré navštevujú šamorínske školské zariadenia majú štartovné zdarma. Podmienkou je registrácia.
Ostatné deti - 2 EUR / osoba.
Rodinný štafetový beh – 5 EUR / štafeta
Firemný štafetový beh - 5 EUR / štafeta

Spôsob platby:

Štartovné je možné uhradiť online na našej stránke po registrácií prostredníctvom platobnej karty.
Platbu nie je možné uhradiť hromadne za viacerých pretekárov. Uhradené štartovné nie je možné vrátiť.

Výťažok z Pomlé Run:

Každé dieťa Šamorínskej materskej, základnej a strednej školy, ktoré absolvuje Pomlé Run získava jedinečnú možnosť prihlásiť sa do konca školského roka na plavecký výcvik s dopravou v rámci Šamorína v x-bionic® aquatic sphere s 50% zľavou. Kontakt: aquatic.ambassador@x-bionicsphere.com | 0911 582 462
Najlepšie umiestnené dieťa zo šamorínskej ZŠ v kategórií 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ získa plavecký kurz zdarma pre celú svoju triedu.

Disciplíny a kategórie:

Predškolský vek - 150 m 
Deti môžu bežať s rodičmi. Rodič nesmie dieťa niesť.
1. stupeň ZŠ - 800 m
Žiaci 1. - 4. ročníka
2. stupeň ZŠ - 1500 m
Žiaci 5. - 9. ročníka, prima - kvarta
Rodinný štafetový beh – 150 m + 300 m + 300 m
Každý člen štafety prebehne jeden úsek a odovzdá štafetu. Deti môžu bežať s rodičmi. Rodič nesmie dieťa niesť. Prvý úsek musí bežať dieťa vo veku menej ako 18 rokov.
Firemný štafetový beh – 3,15 km + 3,6 km + 3,15 km
Každý člen štafety prebehne jeden úsek a odovzdá štafetu.
Hobby beh - 3,2 km
Hlavný beh - 
10 km

Štarty jednotlivých disciplín:

7:30 Prezentácia
8:30 Štart - 1. stupeň ZŠ dievčatá a chlapci 
vzdialenosť 800 m, povrch: tapeta
9:00 Štart - 2. stupeň ZŠ dievčatá a chlapci
vzdialenosť: 1500 m, povrch: tráva/tapeta
9:30 Štart - Rodinný štafetový beh
vzdialenosť: 150 m + 300 m + 300 m, povrch: tapeta
10:00 Štart – Hlavný beh, Hobby beh, Firemný štaf. beh
Hlavný beh: 10 km / asfalt, tráva, tapeta
Hobby beh: 3,2 km / tráva, tapeta
Firemný štafetový beh: 3,15 km + 3,6 km + 3,15 km / 
11:30 Štart - Predškolský vek
vzdialenosť: 150 m, povrch: tapeta
12:00 Vyhlásenie výsledkov

Program a sprievodné akcie:

07:30 – 11:00 Prezentácia bežcov
08:00 – 13:00 Detský kútik
08:00 – 13:00 Haribo skákací hrad
08:00 – 12:00 Detská atletika
08:00 – 17:00 Adventure land
08:00 – 13:00 Prezentácia áut Renault
08:30 – 11:30 Štarty jednotlivých disciplín
09:00 – 12:00 Jazda na poníkoch
10:10 – 10:30 Sprievodný program – Skoky na trampolíne
12:00 – 12:15 Vyhlásenie výsledkov
12:15 – 13:15 Vystúpenie - Finalisti Hudba v duši & bratia Sabovci

Rodinný štafetový beh:

Súťažia 3-členné štafety. Každá štafeta musí mať názov, pod ktorým sa registruje. V každej štafete musí štartovať aspoň jeden dospelý (18 rokov a viac) a jedno dieťa (menej ako 18 rokov). Ako prvý bežec štafety musí bežať dieťa. „Štafetový kolík“ bude určený v deň pretekov. Každý člen štafety bude mať svoje číslo. Na vyzdvihnutie štafetových čísiel stačí pri prezentácii iba prítomnosť „kapitána“.

Vyhodnotenie v rámci kategórií:

Každý bežec získa účastnícku medailu.

Predškolský vek - odmena v cieli pre každého
1. stupeň ZŠ - prví traja chlapci / dievčatá
2. stupeň ZŠ - prví traja chlapci / dievčatá
Rodinný štafetový beh – odmena pre každú štafetu
Hobby beh – prvé tri ženy do 39 rokov a nad 40 rokov
Prví 3 muži do 39 rokov a nad 40 rokov
Hlavný beh - prvé tri ženy do 39 rokov a nad 40 rokov
Prví 3 muži do 39 rokov a nad 40 rokov
Prvý šamorínsky športový klub
Prvý Šamorínčan v hlavnom behu 

Firemný štafetový beh:

Súťažia 3-členné štafety na trati Hlavného 10 km behu. Štafetový kolík je farebná gumička na zápästí, ktorá sa odozvdáva na určenom mieste odovzdávky štafety. Na miesto odovzdávky sa musí dostaviť každý účastník sám. Miesto odovzdávky nájdete tu.
Každá štafeta musí mať názov, pod ktorým sa registruje. Každý člen štafety bude mať svoje číslo. Na vyzdvihnutie štafetových čísiel stačí pri prezentácii iba prítomnosť „kapitána“.

Špeciál Šamorínčan:

Šamorínske športové kluby budú medzi sebou súťažiť v rámci hlavného behu o putovný zvonec. Víťaza určí súčet časov prvých troch bežcov za klub. Minimálny počet bežcov za klub sú traja, maximálny počet je neobmedzený. Víťaz bude vyhlásený iba pri účasti viac ako troch klubov. Najrýchlejší Šamorínčan v hlavnom behu získa putovný zvonec s vygravírovaným menom. Pomlé Run je súčasťou Šamorínskej bežeckej ligy.

Služby a výhody pre súťažiacich:

V areáli x-bionic® sphere budú k dispozícií:
 • úschovňa
 • prezliekáreň
 • sprcha v x-bionic aquatic® sphere
 • detské ihrisko Adventure land
 • detský kútik
 • bufety a reštaurácie v areály
 • prezentácia áut Renault

Výhody:
 • pre každého so štartovým číslom 50% zľava 1-krát vstup do bazénov x-bionic aquatic® sphere pre dospelého alebo dieťa
 • Výhodný pondelok v Tuli® Cinema, premietanie za 4€
 • Pomlé Run family bufet v reštaurácií Olym-Pick v čase od 11:30 – 14:30. Cena dospelý 6,50 EUR, dieťa do 12 rokov 4,50 EUR.

Aktivity počas pretekov:

 • Moderovaný kultúrny program
 • Detská atletika
 • Skákací hrad Haribo
 • Jazda na poníkoch
 • Sprievodný program – skoky na trampolíne
 • Vystúpenie - Finalisti Hudba v duši & bratia Sabovci
 • Vyhlásenie víťazov

Výdaj štartovacích balíčkov:

Od štvrtka 4.5.2017 sa vydávajú štartovacie balíčky na recepcií x-bionic® aquatic sphere počas otváracích hodín. V deň konania pretekov 8.5.2017 sa štartovacie balíčky budú vydávať v kancelárií Show Office, vedľa reštaurácie Farrier's Steak House v čase od 7:30. Koniec prezentácie je 30 minút pred štartom danej kategórie.
Štartovací balíček zahŕňa štartovacie číslo, čip, darčekové predmety.

Meranie časov:

Meranie všetkých kategórií behu, okrem predškolákov a rodinného štafetového behu, bude zabezpečené pomocou čipov.

Šatne a úschovňa:

Organizátor zabezpečí priestory na prezlečenie a odloženie vecí v areáli x-bionic® sphere. Za odložené veci organizátor nezodpovedá.

Zdravotné poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví, súvisiace s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Doprava a parkovanie:

Príjazd cez Čilistovskú cestu a Dubovú ulicu podľa navigácie usporiadateľa, na parkovisko patriace k areálu x-bionic® sphere. 
Vyznačenie uzávierky a obchádzky počas hlavného behu PomléRun 5 nájdete na stránke www.mobilita.sk.

Bezpečnosť:

Z dôvodu bezpečnosti je nutné nasledovať pokyny usporiadateľov. Psy vo vnútri areálu musia byť na vôdzke. Areál x-bionic® sphere je nefajčiarsky. V areáli sú pre fajčiarov vyhradené priestory.

Hlavný partner

Partneri