Propozície

dôležité informácie

 

E-mail: info@pomlerun.sk

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré údaje uvedené v propozíciách.*

Úplná uzávierka ciest:

Vážení spoluobčania,

v stredu,  8. mája 2019 bude v Šamoríne prebiehať už 7. ročník verejného športového podujatia PomléRun (www.pomlerun.sk), na ktoré Vás srdečne pozývame. Ide o bežecké preteky, ktorých trať vedie z areálu x-bionic® sphere do Pomlé parku a späť.

Trať povedie:

X-BIONIC® SPHERE a.s. Dubová ulica - Kláštorná ulica - Hlavná ulica - Gazdovský rad -Bratislavská cesta 1/63 - Pomlejská ulica - Pomlejský park a späť po rovnakej trase.

Úplná uzávierka ciest ako aj cesta medzinárodného významu 1/63 bude dňa 8.5.2019 v čase od 10.00 hod do 11.30 hod.

Na vyznačenie uzávierky ako aj obchádzkovej trasy bude použité mobilné dopravné značenie v zmysle schváleného dopravného projektu podľa paragrafu 7 odstavec 2 cestného zákona.

Podrobnosti plánovanej uzávierky nájdete na stránke www.mobilita.sk a na www.google.com.

Všeobecné informácie:

 • Názov podujatia a ročník : Pomlé Run, 7. ročník

 • Dátum a miesto konania podujatia : 8.5.2019 (streda) od 7:00 hod do 14:00 hod , areál x-bionic® sphere, Dubová 33, Šamorín a vyčlenené priestory mesta Šamorín (podľa priloženej mapy)

 • Organizátor : X-BIONIC® SPHERE a.s. , Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovakia

 • Hlavný partner podujatia : CZ Slovakia, a.s.

 • Kontakt na organizátora : info@pomlerun.sk

Martina Tomanová, e-mail :
martina.tomanova@x-bionicsphere.com

Andrej Divinec, e-mail :
andrej.divinec@x-bionicsphere.com

 • Časomiera a realizačné zabezpečenie SunBell:
  Dušan Harangozó - 0905 253 923 (časomiera )

Disciplíny a kategórie:

 • 150 m - predškolský vek POWERED BY 7 DAYS (Deti môžu bežať s rodičmi, ale rodič nesmie dieťa niesť.)
 • 800 m - 1. stupeň ZŠ POWERED BY 7 DAYS (1. - 4. ročník)
 • 1500 m - 2. stupeň ZŠ POWERED BY 7 DAYS (5. - 9. ročník, prima - kvarta)
 • Štafetový rodinný beh – 150 m + 300 m + 300 m
  POWERED BY 7 DAYS (Každý člen štafety prebehne jeden úsek a odovzdá štafetu. Deti môžu bežať s rodičmi. Rodič nesmie dieťa niesť. Prvý úsek musí bežať dieťa vo veku menej ako 18 rokov.)
 • 3,2 km - hobby beh
 • 10 km - hlavný beh

Rodinný štafetový beh:

Súťažia 3-členné štafety. Každá štafeta musí mať názov, pod ktorým sa registruje. V každej štafete musí štartovať aspoň jeden dospelý (18 rokov a viac) a jedno dieťa (menej ako 18 rokov). Ako prvý bežec štafety musí bežať dieťa. „Štafetový kolík“ bude určený v deň pretekov. Každý člen štafety bude mať svoje číslo. Na vyzdvihnutie štafetových čísiel stačí pri prezentácii iba prítomnosť jedného zástupcu družstva „kapitána“. Kapitánom sa pre účely podujatia rozumie registrovaný člen štafety, ktorý sa ako kapitán štafety pri vyzdvihnutí štafetových čísel predstaví.

Súťaž šamorínskych športových klubov a Súťaž o najrýchlejšieho Šamorínčana/Šamorínčanku:

Šamorínske športové kluby budú medzi sebou súťažiť v rámci hlavného behu o putovný zvonec. Víťaza určí súčet časov prvých troch bežcov za klub. Minimálny počet bežcov za klub sú traja, maximálny počet je neobmedzený. Víťaz bude vyhlásený iba pri účasti viac ako troch klubov. Najrýchlejší Šamorínčan/ka v hlavnom behu získa putovný zvonec s vygravírovaným menom.

Najrýchlejší firemný tím:

Bežci registrovaní v hlavnom behu na 10 km, ktorí pri registrácii uvedú aj názov firmy, budú zaradení do súťaže najrýchlejších firemných tímov. Do výsledku sa zarátavajú len 3 najlepšie časy jednotlivcov z jednej firmy, bez ohľadu nato, koľko bežcov sa k danej firme prihlási.

Prihlasovanie:

Prihlasovanie je možné na webstránke www.pomlerun.sk/registracia do 03. 05. 2019 do 24:00 hod. alebo do termínu, kedy bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaviť. Vaše meno sa na zozname prihlásených zobrazí do 24 hodín po prijatí platby.

Štartovné:

1. Dospelí - 10 EUR/osoba (hlavný beh, hobby beh)
2. Predškolský beh, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ – štartovné zadarmo
3. Rodinný štafetový beh – 5 EUR/štafeta

Spôsob platby:

Štartovné je možné uhradiť len online na webstránke : www.pomlerun.sk/registrácia prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom.

Údaje pre bankový prevod :


Banka: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu vo forme IBAN: SK6565000000350020328281
Variabilný symbol: unikátny variabilný symbol bude vygenerovaný po registrácií
Poznámka: Meno + priezvisko účastníka
SWIFT(BIC): POBNSKBA

Platbu nie je možné uhradiť hromadne za viacerých pretekárov.
Uhradené štartovné nie je možné vrátiť.

Výdaj štartovacích balíčkov:

Štartovacie balíčky sa vydávajú od pondelka 6.5.2019 na recepcii x-bionic® aquatic sphere počas otváracích hodín. V deň konania pretekov 8.5.2019 sa štartovacie balíčky budú vydávať pod hlavnou jazdeckou tribúnou v centre diania Pomlé Run-u. 

Štartovací balíček zahŕňa štartovacie číslo, čip.

Každý účastník Hlavného behu a Hobby behu obdrží tričko. Tričká sa odovzdávajú na základe štartovacieho čísla iba v deň konania pretekov 8.5.2019.
Pred vyzdvihnutím tričiek je potrebné si vyzdvihnúť štartovací balíček.

Organizátor zabezpečí priestory na prezlečenie a odloženie vecí v areáli x-bionic® sphere. Za odložené veci organizátor nezodpovedá.

Štarty jednotlivých disciplín:

7:30 hod Prezentácia

8:30 hod štart – 1. stupeň ZŠ dievčatá aj chlapci

9:00 hod štart – 2.stupeň ZŠ dievčatá aj chlapci

9:30 hod štart – Rodinný štafetový beh

10:00 hod štart Hlavný beh + Hobby beh

11:30 hod štart – Predškolský vek beh

12:30 hod – vyhlásenie výsledkov

Sprievodný program bude zverejnený na webstánke : www.pomlerun.sk

Trate a povrchy:

Mapy tratí nájdete tu : http://www.pomlerun.sk/trate/

200 m – tapeta
800 m – tráva/tapeta
1500 m tráva/tapeta
Rodinný štafetový beh – 150 m + 300 m + 300 m tapeta
Hobby beh – tráva/tapeta
Hlavný beh asfalt/tráva/tapeta
Tapeta – špeciálny dostihový pieskový povrch.

Trate sú rovinaté bez prevýšenia.

Vyhodnotenie v rámci kategórií:

Každý účastník získa účastnícku medailu.

Predškolský vek - odmena v cieli pre každého
1. stupeň ZŠ - prví traja chlapci / dievčatá
2. stupeň ZŠ - prví traja chlapci / dievčatá
Rodinný štafetový beh – odmena pre každú štafetu
Najrýchlejší firemný tím – prvé 3 firemné tímy s najlepšími časmi v hlavnom behu na 10 km
Hobby beh – prvé tri ženy do 39 rokov a nad 40 rokov
Prví 3 muži do 39 rokov a nad 40 rokov
Hlavný beh - prvé tri ženy do 39 rokov a nad 40 rokov
Prví 3 muži do 39 rokov a nad 40 rokov
Prvý šamorínsky športový klub
Prvý Šamorínčan/Šamorínčanka v hlavnom behu

Meranie časov : Meranie všetkých kategórií behu, okrem predškolákov a rodinného štafetového behu, bude zabezpečené pomocou čipov.

Bezpečnosť a zdravotné poistenie:

Z dôvodu bezpečnosti je nutné nasledovať pokyny usporiadateľov a návštevný poriadok. Psy vo vnútri areálu musia byť na vôdzke a musia mať náhubok. Areál x-bionic® sphere je nefajčiarsky. V areáli sú pre fajčiarov vyhradené priestory.

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví, súvisiace s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Doprava a parkovanie:

Príjazd cez Čilistovskú cestu a Dubovú ulicu podľa navigácie usporiadateľa, na parkovisko patriace k areálu x-bionic® sphere. Vyznačenie uzávierky a obchádzky počas hlavného behu PomléRun 7 nájdete na stránke www.mobilita.sk.

Občerstvenie:

V areáli x-bionic® sphere budú k dispozícií reštaurácie Farriers, Olym-Pick a APANI®. Kaviareň X-BAR pri hotelovej recepcii.

Na účely priebehu a vyhodnotenia súťaže spracovávame osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári.
Bližšie informácie o podmienkach spracovania osobných údajov sú na webovej stránke www.x-bionicsphere.com.
Politika ochrany súkromia a osobných údajov pre dotknuté osoby je predmetom samostatného dokumentu na webovej stránke organizátora.Hlavný partner

Partneri